Database of Zeolite Structures
 
 
Framework Type PTY
Framework
Cell parameters: triclinic P -1 (# 2)
    a = 7.1158 Å b = 9.1748 Å c = 9.1160 Å  
  α = 84.640° β = 83.820° γ = 86.660°  
Volume = 588.4 Å3  
RDLS = 0.0037  
  Framework density (FDSi): 17.0 T/1000 Å3  
  Topological density: TD10 = 861  
Essential rings: [101·81·53·43]  
Channel dimensionality: Topological (pore opening > 6-ring): 2-dimensional  
  Maximum diameter of a sphere:  
  that can be included 5.11 Å  
that can diffuse along a:   4.63 Å b:   1.44 Å c:   3.43 Å  
Accessible volume: 12.04   %  
Composite Building Units:
bre (t-bru )
Natural Tiling t-bru t-pty
Framework images
(click on icon for larger image)

viewed along [100]

projection along [100]
viewed along [001]
projection along [001]
layer viewed along [010]
projection along [010]

 


Year code assigned 2020
Data last updated April, 17, 2020