Database of Zeolite Structures
 
 
Framework Type -EWT
Framework
Cell parameters: trigonal P 3 1 c (# 159)
    a = 19.8011 Å b = 19.8011 Å c = 14.1878 Å  
  α = 90.000° β = 90.000° γ = 120.000°  
Volume = 4817.6 Å3  
RDLS = 0.0035  
  Framework density (FDSi): 14.5 T/1000 Å3  
  Topological density: TD10 = 692  
Essential rings: [211·102·59·42]  
Channel dimensionality: Topological (pore opening > 6-ring): 3-dimensional  
  Maximum diameter of a sphere:  
  that can be included 7.75 Å  
that can diffuse along a:   4.29 Å b:   4.29 Å c:   6.22 Å  
Accessible volume: 21.95   %  
Composite Building Units: NONE
Natural Tiling t-ewt-1 t-ewt-2 t-ewt-3 t-rro-1
Framework images
(click on icon for larger image)

viewed along [001]

projection along [001]
viewed along [100]

 


Year code assigned 2015
Data last updated Jan 19, 2022