Database of Zeolite Structures
 
 
Framework Type BSV
Framework
Cell parameters: cubic I a -3 d (# 230)
    a = 17.2520 Å b = 17.2520 Å c = 17.2520 Å  
  α = 90.000° β = 90.000° γ = 90.000°  
Volume = 5134.7 Å3  
RDLS = 0.0066  
  Framework density (FDSi): 18.7 T/1000 Å3  
  Topological density: TD10 = 831  
Essential rings: [121·61·42]  
Channel dimensionality: Topological (pore opening > 6-ring): 3-dimensional  
  Maximum diameter of a sphere:  
  that can be included 5.17 Å  
that can diffuse along a:   3.84 Å b:   3.84 Å c:   3.84 Å  
Accessible volume: 6.59   %  
Composite Building Units: NONE
Natural Tiling t-gie-1 t-gie-2
Framework images
(click on icon for larger image)

viewed along [111]

projection along [111]
viewed along [001]
projection along [001]

 


Year code assigned 2008
Data last updated Mar 26, 2014