Database of Zeolite Structures
 
 
Framework Type ETV
Framework
Cell parameters: triclinic P -1 (# 2)
    a = 8.7504 Å b = 9.6479 Å c = 10.2719 Å  
  α = 105.720° β = 100.190° γ = 97.020°  
Volume = 808.2 Å3  
RDLS = 0.0016  
  Framework density (FDSi): 17.3 T/1000 Å3  
  Topological density: TD10 = 805  
Essential rings: [102·82·61·52·45]  
Channel dimensionality: Topological (pore opening > 6-ring): 3-dimensional  
  Maximum diameter of a sphere:  
  that can be included 5.85 Å  
that can diffuse along a:   2.61 Å b:   3.2 Å c:   2.91 Å  
Accessible volume: 9.78   %  
Composite Building Units:
mei
bre (t-bru )
Natural Tiling t-bru t-etv-1 t-etv-2
Framework images
(click on icon for larger image)

viewed along [011]

projection along [011]
viewed along [100]
projection along [100]
viewed along [010]
projection along [010]
viewed along [110]
projection along [110]
viewed along [001]
projection along [001]

 


Year code assigned 2020
Data last updated April 11, 2020