Database of Zeolite Structures
 
 
Framework Type CZP
Framework
Cell parameters: hexagonal P 61 2 2 (# 178)
    a = 9.3065 Å b = 9.3065 Å c = 15.0915 Å  
  α = 90.000° β = 90.000° γ = 120.000°  
Volume = 1132.0 Å3  
RDLS = 0.0083  
  Framework density (FDSi): 21.2 T/1000 Å3  
  Topological density: TD10 = 885 TD = 0.800000  
Essential rings: [121·81·42]  
Channel dimensionality: Topological (pore opening > 6-ring): 1-dimensional  
  Maximum diameter of a sphere:  
  that can be included 4.26 Å  
that can diffuse along a:   1.25 Å b:   1.25 Å c:   3.68 Å  
Accessible volume: 3.97   %  
Secondary Building Units: 4-[1,1] or   4        
Composite Building Units: NONE
Natural Tiling t-czp-1 t-czp-2 t-czp-3
Framework images
(click on icon for larger image)

Viewed along [001]

projection along [001]
projection along [110]
channel wall viewed normal to [001]

 


Year code assigned 1996
Data last updated Jul 1, 2007